index

"Nüüd, kui vallalalaaaapiirid on kaugemal ja vallamaju vähem, peab ühiste vajaduste märkamise ja neile vastamise süsteem põhimõtteliselt muutuma."

-- President Kersti Kaljulaid, EV 99. aastapäeva kõnes

Mis on Külaministeerium?

Eesti riik on õhuke ja tõmbub üha koomale. Olukorras, kus raha on aina vähem, ei saa elanikud elukvaliteedi säilitamisel ja parandamisel loota enam ainult riigi peale, vaid iga kogukond peab selle nimel võimalikult palju ise ära tegema. Külaministeerium on kogukonnaehitamise tööriist, mille abil külakogukondades elavad inimesed saavad teha kahte asja, mis on kogukondades põhilise tähtsusega: arutlemine ja tegutsemine. Külaministeerium võimaldab hallata arutelusid kohaliku elu küsimuste üle, leidku need aset näost näkku, telefonitsi, koosolekutel või Facebookis. Teiseks võimaldab Külaministeerium leida lähiümbrusest vabatahtlikku abi, oskusi ja võimekusi, ning neid ka ise oma kogukonnale pakkuda. Külaministeeriumi mootoriks on igas külas või kogukonnas paar-kolm aktivisti (külaministrit), kes:

  • Külaelu kitsaskohtade ning arenguvõimaluste leidmiseks viivad läbi ja jälgivad arutelusid näost näkku, Facebookis, telefoni teel, koosolekutel jne, ning protokollivad neid Külaministeeriumi veebikeskkonnas, et tehtud otsusteni jõudmise protsessist jääks jälg maha.
  • Algatavad tehtud otsustest lähtuvalt projekte ja tegevusi.
  • Kaardistavad võimalikult paljude inimeste oskused ja võimekused ning valmisoleku vabatahtlikult oma kogukonda panustada.
  • Teavad inimeste vajadusi ja haldavad abitellimusi oma kogukonnalt.

Skeem

Külaminister

Külaminister on vabatahtlik kogukonnaaktivist, kes on sotsiaalselt tegev ja arvutiga sina peal. Ta võib olla külavanem, külavanema abi või lihtsalt aktiivne inimene, kes tunneb oma kogukonnaliikmeid, teab oma kogukonnas olemasolevaid võimekusi, oskusi ja vahendeid, kuid ka vajadusi ja puudusi. Ta kasutab Külaministeeriumi võimekuste ja vajaduste kaardistamiseks, arutelude läbi viimiseks ja projektide juhtimiseks. Ühes külas on soovitatavalt mitu külaministrit, et kergendada töökoormat ja esindada kõiki võimalikke gruppe.

Oskused ja võimekused

Külaminister uurib välja ja paneb kirja, millised oskused ja võimekused külakogukonnas on. Teisisõnu, mida külaelanikud on valmis oma külakogukonnale pakkuma. Külaelanikud teavad, et kindlaim tulevik on nendel inimestel, kes kuuluvad tihedalt läbikäivatesse ja koostööaltidesse kogukondadesse, nad on selle nimel valmis kogukonnale heategusid osutama ja teavad, et saavad vajaduse korral ka ise sama vastu.

Arutelud

Iga küla elanikel on arutelude jaoks ajalooliselt välja kujunenud oma meetodid ja kanalid. Külaministeerium ei taha siinkohal midagi asendada ega üle võtta, vaid olla lihtsalt täienduseks. Külaministeerium on lihtsalt üks keskne koht, kuhu koondada kokku külaelu seisukohast tähtsate arutelude protokollid.

Vabatahtlikkus

Raha või muude materiaalsete hüvede pakkumine vastutasuks teeneosutajale ei ole keelatud ja on paljudel juhtudel vältimatu. Näiteks kui naaber su tee lumest puhtaks sahkab, on igati loomulik, et sa tasud talle vähemalt kütusekulu. Aga kasumi teenimiseks osutatavate teenuste vahendamine ei ole käesoleva projekti eesmärk.

Näiteid Külaministeeriumi toimimisest

Küüt: Maili käib külast X linnas N tööl. Mati käib lähedalasuvast külast Y samuti linnas N tööl. Külaministeerium innustab inimesi oma vajadustest rääkima, seega saavad nad teineteisest teadlikuks, ühtlustavad ajad ja trajektoorid, ning saavad kasutada töölkäimiseks kahepeale ühte autot. Ühel nädalal sõidavad mõlemad Mati autoga, teisel nädalal mõlemad Maili autoga.

Reis prügijaama: Kalle ja Ilmar tegid oma garaažides kevadkoristust ja neil mõlemal tekkis pool järelkärutäit prügi, mis vajaks prügijaama viimist. Kalle laadib oma prügi järelkärule, sõidab Ilmari poolt läbi ja võtab ka tema prügi peale. Nad lepivad kokku mingis vastutasus (5€, kook, vms).

Seltsi pakkumine vanuritele: Malle on pensionär, kellel on palju vaba aega. Helmi on naabruses elav liikumisvõimetu vanur, kellel oleks vaja paari päeva tagant natukene seltsi. Malle käib Helmil külas, loeb talle ajalehte ette ja nad räägivad päevauudistest.

Külas X pole juuksurit: Küla X elanikel pole kuskil juuksuri juures käia. Külaminister tõstatab teema Külaministeeriumis, räägib külaelanikega ja küsib ümberkaudsete külade ministritelt. Kaalutakse juuksuribussi ideed, ühist bussireisi kord kuus lähimasse linna. Lõpuks leitakse ühest naaberkülast üks inimene, kes oskab juukseid lõigata ja on nõus tasu eest aeg-ajalt kohal käima.

Ühise jalgrattamatka organiseerimine: Eero on jalgrattahuviline, kes tahaks üks-kaks korda suve jooksul jalgrattamatkal käia. Naaberkülade peale kokku leivad nad piisava hulga matkahuvilisi, ning ka majutajaid, kes lubavad neil oma taluõuel telkida, köögis kokata ja duši all käia.

Näiteid mujalt maailmast

Loomulikult on taolised suhted, teened ja vastastikused abistamised külaühiskondades toiminud juba tuhandeid aastaid. Meie projekti eesmärk on seda loomulikult toimivat arengut toetada, määratud aktivistide (külaministrite) valimise kaudu innustada ja tehnilise abivahendi pakkumisega edasi arendada.

Kaks mingil määral sarnast liikumist maailmas on LETS ja Timebank. Mõlemad peavad täpset arvet osutatud teenuste eest mingi mõõtühiku abil (näiteks töötund) ja lubavad liikmel saada samas koguses teenuseid tagasi.

Näide Suurbritanniast.

Näide Norrast.

Külaministeerium erineb neist selle poolest, et me ei kavatse (vähemalt esialgu) hakata pidama täpset arvestust töötundide üle, ning meie sihtgrupiks on kogukonnaaktivistid, mitte tavaliikmed.

Töö käib

Külaministeerium eksisteerib praegu vaid idee tasandil. Meil on olemas veebilahenduse prototüüp ja mõned külaministrid, kellega töö käib. Samas oleme alles viimistlemas oma ideed, ning suhtleme paljude erinevate inimestega, et täpsustada kogukonnaaktivistide täpsemaid vajadusi, seega võib kindlalt öelda, et nii veebilahenduse kui ülejäänud Külaministeeriumi osas on oodata muudatusi ja parandusi, sedamööda kuidas selguvad reaalsed vajadused.

Abi ja rahastust on plaanis küsida KÜSK-i ühiskondlike algatuste inkubaatorist ning kohaliku omaalgatuse programmist.

Meist

Hetkel on projektiga seotud kaks inimest:

  • Luc Saffre: luc[at]gmx.net, tel 566 724 35
  • Tanel Saimre: tanel[at]saffre-rumma.net, tel 52 161 52