Vilma

"Nüüd, kui vallapiirid on kaugemal ja vallamaju vähem, peab ühiste vajaduste märkamise ja neile vastamise süsteem põhimõtteliselt muutuma."

-- President Kersti Kaljulaid, EV 99. aastapäeva kõnes

Miks Vilmat vaja on?

Eesti riik on õhuke ja tõmbub üha koomale. Olukorras, kus raha on aina vähem, ei saa elanikud elukvaliteedi säilitamisel ja parandamisel loota enam ainult riigi peale, vaid iga kogukond peab selle nimel võimalikult palju ise ära tegema.

Mis on Vilma?

Vilma (Village Manager) on kogukonnaehitamise tööriist, info haldamise ja projektijuhtimise tarkvara külakogukondadele. Vilma sisaldab:

  • Küla telefoniraamatut.
  • Küla sündmuste kalendrit.
  • Aruteluprotokolle ehk ülevaateid mujal kanalites (Facebookis, silmast silma, telefonitsi, külakoosolekutel) toimunud aruteludest.
  • Töös olevaid ja arutluse all olevaid projekte.
  • Kaarti külas olevatest oskustest, võimekustest ning ressurssidest.

Vilma on olulise info kokku koondamise, haldamise ja jagamise koht.

Kes on külakoguja?

Vilma mootoriks on külavanemad ja kohalikud aktivistid (külakogujad), kes on sina peal nii külakogukonnaga kui ka arvutiga. Külakoguja on kohalik sädeinimene, kes kirjutab projekte, taotleb raha, suhtleb kogukonnaga, mõtleb välja lahendusi probleemidele ja näeb arenguvõimalusi. Kui külas on kildkonnad või klannid, siis peaks igast klannist osalema vähemalt üks külakoguja.

Skeem

Näiteid Vilma toimimisest

Turvakaamera paigaldus: Arno leiab, et külla sisenevale teele võiks paigaldada turvakaamera, mis salvestaks kõigi piirkonnas liikuvate autode numbrid. Külakoguja tõstatab vastava teema Vilmas. Teised külakogujad näevad seda ja räägivad külaelanikega mõne nädala jooksul läbi. Tehakse korjandus või taotletakse raha. Kaardistatud oskuste järgi leitakse tehniliselt oskajam külaelanik, kes võtab paigalduse enda peale. Kaamera asukohale lähima talu elanikud õpetatakse kaamerat kasutama.

Külas pole juuksurit: Küla X elanikel pole kuskil juuksuri juures käia. Külakoguja tõstatab teema Vilmas, räägib külaelanikega ja küsib ümberkaudsete külade külakogujatelt. Kaalutakse juuksuribussi ideed, ühist bussireisi kord kuus lähimasse linna. Lõpuks leitakse ühest naaberkülast üks inimene, kes oskab juukseid lõigata ja on nõus tasu eest aeg-ajalt kohal käima.

Ühise jalgrattamatka organiseerimine: Eero on jalgrattahuviline, kes tahaks üks-kaks korda suve jooksul jalgrattamatkal käia. Naaberkülade peale kokku leivad nad piisava hulga matkahuvilisi, ning ka majutajaid, kes lubavad neil oma taluõuel telkida, köögis kokata ja duši all käia.

Näiteid mujalt maailmast

IT-maailmas on projektijuhtimise ja meeskonnahalduse tarkvara laialt levinud. Näiteks

Kogukonna oskuste ja ressursside jagamise süsteemidest on kaks mingil määral sarnast liikumist maailmas LETS ja Timebank. Mõlemad peavad täpset arvet osutatud teenuste eest mingi mõõtühiku abil (näiteks töötund) ja lubavad liikmel saada samas koguses teenuseid tagasi.

Näide Suurbritanniast.

Näide Norrast.

Vilma erineb neist selle poolest, et me ei kavatse (vähemalt esialgu) hakata pidama täpset arvestust töötundide üle, ning meie sihtgrupiks on kogukonnaaktivistid, mitte tavaliikmed.

Töö käib

Hetkel (aprill 2017) on meil olemas veebilahenduse prototüüp ja mõned külakogujad, kellega töö käib. Samas oleme alles oma ideed viimistlemas oma ideed, ning suhtleme paljude erinevate inimestega, et täpsustada kogukonnaaktivistide täpsemaid vajadusi.

Abi ja rahastust on küsitud / plaanis küsida:

Meist

Hetkel on projektiga seotud kaks inimest:

  • Luc Saffre: luc[at]gmx.net, tel 566 724 35
  • Tanel Saimre: tanel[at]lino-framework.org, tel 52 161 52